Hiển thị một kết quả duy nhất

RK Print Coat Instruments

RK chuyên thiết kế và sản xuất các thiết bị được sử dụng để sản xuất các mẫu lặp lại của hầu hết các lớp phủ bề mặt. Những thứ này sau đó có thể được sử dụng cho mục đích trình bày và kiểm soát chất lượng, nghiên cứu và phát triển và dữ liệu khớp màu máy tính, những yếu tố quan trọng đối với sự thành công của một công ty trong thế giới hiện đại.

Thiết bị của RK được sử dụng trong công nghiệp bao gồm:

Sản xuất mực in và sơn

Nhà cung cấp bột màu

Nhựa và thuốc nhuộm

Sản xuất hàng dệt

Chất kết dính, giấy, phim, lá

Các sản phẩm y tế và dược phẩm.

RK Print Coat Instruments