Hiển thị một kết quả duy nhất

Hãng Leneta là hãng chuyên sản xuất giấy kéo sơn các loại như : giấy kéo màng sơn, giấy kéo độ phủ của sơn, giấy kéo màu sơn, tấm nhựa kiểm tra độ chà rửa của sơn nước,

Sealed Charts and Cards for Coatings TestsLeneta sealed charts are made from high quality, 14 mil thick, coated 2 side paperboard and Leneta sealed cards are made from 20 mil thick, coated one side paperboard with greater rigidity for more convenient handling. Both products are sealed with a 100% solids clear UV topcoat which prevents applied coatings from penetrating into the paper. The paper contains no optical brighteners which can affect instrumental color measurements.

Biểu đồ niêm phong và thẻ để kiểm tra lớp phủBiểu đồ niêm phong Leneta được làm từ chất lượng cao, dày 14 mil, phủ 2 mặt và thẻ niêm phong Leneta được làm từ giấy bìa dày 20 mil, phủ một mặt với độ cứng cao hơn để xử lý thuận tiện hơn. Cả hai sản phẩm đều được niêm phong bằng một lớp phủ UV trong suốt 100% chất rắn ngăn không cho các lớp sơn phủ thấm vào giấy. Giấy không chứa chất làm sáng quang học có thể ảnh hưởng đến phép đo màu của thiết bị.

Scrub Resistance Test Panels and Scrub Media

Leneta Scrub Test Panels

Bảng kiểm tra chất tẩy rửa Leneta