Hiển thị một kết quả duy nhất

Coesfeld GmbH & Co. KG  là nhà sản xuất và bán thiết bị thử nghiệm để kiểm tra vật liệu và thành phần vật lý và nhiệt độ. Máy kiểm tra vật liệu của chúng tôi được sử dụng thành công trên toàn thế giới và tiêu biểu cho độ tin cậy và chất lượng đo lường. Khách hàng của chúng tôi là các nhà sản xuất và chế biến vật liệu từ các ngành công nghiệp khác nhau cũng như các phòng thí nghiệm thử nghiệm và cơ sở nghiên cứu về nhựa, chất đàn hồi, vật liệu tổng hợp, chất phủ, sơn, chất kết dính, nhiên liệu và chất bôi trơn.

Trong hơn 50 năm, chúng tôi luôn định hướng và nhất quán cho khách hàng. Năm 1968, công ty chúng tôi được Adolf Coesfeld thành lập với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa các thiết bị kiểm soát nhiệt độ. Thị trường cho các yêu cầu đặc biệt của khách hàng nhanh chóng được công nhận và một cơ sở sản xuất cho các giải pháp khách hàng cá nhân đã được thành lập. Một danh mục sản phẩm gồm các sản phẩm riêng và các sản phẩm kinh doanh dần dần được phát triển từ đây. Ngày nay, công ty của chúng tôi vẫn nằm trong tay gia đình và điều hành ở thế hệ thứ ba. Công việc kinh doanh được chia thành sản xuất các sản phẩm tiêu chuẩn và kinh doanh dự án của chúng tôi cho các sản phẩm làm theo yêu cầu. Vào năm 2013, chúng tôi thành lập công ty con PRL - Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Polymer để độc lập cung cấp các dịch vụ và phép đo theo hợp đồng để phát triển vật liệu

Coesfeld GmbH & Co. KG produces and sells test equipment for physical and thermal material and component testing. Our materials testing machines are used successfully all over the world and stand for reliability and measurement quality. Our customers are material manufacturers and processors from various industries as well as test laboratories and research facilities for plastics, elastomers, composites, coatings, paints, adhesives, fuels and lubricants.

For more than 50 years we stand for customer orientation and consistency. In 1968 our company was founded by Adolf Coesfeld as a service provider for maintenance and repair of temperature control devices. The market for special customer requirements was quickly recognized and a production facility for individual customer solutions was set up. A product portfolio of own products and trading products gradually developed from this. Today our company is still in family hands and run in it’s third generation. The business is divided into our production of standard products and our project business for custom-made products. In 2013 we founded our subsidiary PRL - Polymer Research Lab to independently offer contract measurements and services for material development.


Chúng tôi cung cấp các thiết  bị  các ngành như:

Plastics, composites, recyclates, compounds

PLASTICS, COMPOSITES, RECYCLATES, COMPOUNDS

Elastomers

ELASTOMERS

Surfaces and coatings

SURFACES AND COATINGS

Mineral oil products

MINERAL OIL PRODUCTS

Specimen preparation

SPECIMEN PREPARATION

Impact resistance

IMPACT RESISTANCE

VICAT/ HDT

VICAT/ HDT

Density

DENSITY

Quasi-Static

QUASI-STATIC

Dynamic

DYNAMIC

Thermic/ Rheological

THERMIC/ RHEOLOGICAL

Electric

ELECTRIC

Penetration

PENETRATION

Abrasion/ friction

ABRASION/ FRICTION

Pipe coatings

PIPE COATINGS

Flash point testing

FLASH POINT TESTING